دستگرد یزد شاپوران 1392

این مستند به بررسی منطقه باستانی مربوط به دوران ساسانی که در شهر‌ "درگز" در شمال شرق ایران و در نزدیکی مرز ترکمنستان قرار دارد‌، می‌پردازد‌‌ و گزارشی از 11 سال فعالیت‌های حفاری و باستان شناسی در این منطقه را که منجر به کشف و شناسایی آثاری از دوران ساسانی و مربوط به دوره بهرام پنجم ساسانی یا همان بهرام‌گور می‌شود ارائه می‌دهد. معرفی بخشی از تاریخ ایران همراه با شناسایی منطقه باستانی دستگرد از جمله مسائلی است که بدان پرداخته می‌شود دستگرد در واقع به مفهوم زمین‌های شاهـنشاهی است که حاصلخیز بوده و در آنها کشاورزی انجام می‌شده‌است.

جوایز و افتخارات

دیپلم افتخار بخش فیلم های مستند نیمه بلند (سی تا شصت دقیقه) - هشتمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران - تهران - 1393
دیپلم افتخار بخش مستند علمی و آموزشی ، چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد ، تهران - 1393

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

34 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

دستگرد یزد شاپوران

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

مشاور کارگردان

تیزر ها

دستگرد یزد شاپوران

تصاویر

دستگرد یزد شاپوران

تصاویر

درخواست

دستگرد یزد شاپوران

فرم ثبت درخواست