خیابان 57 1392

مستندی است در مورد خیابان آزادی (‌حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقلاب‌) درخصوص تغییر و تحولات و اتفاقاتی که از سال 57 تا به امروز در این خیابان اتفاق افتاده است.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، شهری
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری
موضوعات ، مذهب ، انقلاب اسلامی

کارگردان :

مهدی جوزایی

تهیه کننده :

، مهدی جوزایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

خیابان 57

تیم تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

خیابان 57

تصاویر

خیابان 57

تصاویر

درخواست

خیابان 57

فرم ثبت درخواست