از سینز تا سیراف 1390

کارگردان :

بهروز فرجی

تهیه کننده :

، بهروز فرجی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

62 دقیقه

سال ساخت:

1390

عوامل

از سینز تا سیراف

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

از سینز تا سیراف

تصاویر

از سینز تا سیراف

تصاویر

درخواست

از سینز تا سیراف

فرم ثبت درخواست