هزاره‌ها 1391

تهیه کننده :

، عباس صالح مدرسه ای

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

هزاره‌ها

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

هزاره‌ها

تصاویر

هزاره‌ها

تصاویر

درخواست

هزاره‌ها

فرم ثبت درخواست