متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60) 1391

فیلم‌های ساخته شده در دهه شصت را معرفی کرده وطی گفتگو با کارگردانان و منتقدان به تشریح فعالیت‌های سینمایی در این دهه می‌پردازد و از نظر هنرمندانی چون علیرضا خمسه، اکبر عالمی، محمد‌علی نجفی‌، سید‌محمد بهشتی، علیرضا زرین‌دست، حمید‌رضا صدر، سید‌محمد قاضی، رهبر قنبری، حبیب کاوش، خسرو سینایی، جواد طوسی، تهمینه میلانی، رسول صدر‌عاملی، نازنین مفخم، مسعود کیمیایی و رحمان رضایی کمک می‌گیرد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما

تهیه کننده :

، مهرشاد کارخانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

100 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیزر ها

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

تصاویر

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

تصاویر

درخواست

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

فرم ثبت درخواست