کمال الملک 1391

پیرامون تاریخچه و نحوه زندگی محمّد غفاری (کمال الملک) و همچنین تاثیرات او در عرصه نقاشی بر دوران معاصر‌، گفتگو می‌شود و تصاویری از آثار به جای مانده از این نقاش بزرگ را ارائه می‌دهد.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
موضوعات ، هنر و نمایش ، طراحی  و نقاشی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران

تهیه کننده :

، کاوه بهرامی مقدم

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

48 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

کمال الملک

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

کمال الملک

تصاویر

کمال الملک

تصاویر

درخواست

کمال الملک

فرم ثبت درخواست