جایی برای زندگی 1392

فیلم تاریخچه‌ای کوتاه از مسلمانان برمه (میانمار) ارائه می‌کند و سپس طی گشت و گذاری در اردوگاه آنان در هند وضعیت آنها را نشان می‌دهد و فجایع را باز گو می‌کند‌. از جمله قانونی که در سال 1982 به تصویب رسید و طبق آن از 144 قوم موجود 135 قوم را شهروند و ما بقی را خارجی دانستند که اکثرا مسلمان بودند. همینطور وضعیت آنها در اردوگاه‌ها و قتل عام به بهانه‌های مختلف مسائلی است که آنها را مجبور می‌کند به اطرف پناهنده شوند.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، جنگی
گونه ، مقاومت و پایداری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت

تهیه کننده :

محمدعلی هاشم زهی ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

جایی برای زندگی

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

جایی برای زندگی

تصاویر

جایی برای زندگی

تصاویر

درخواست

جایی برای زندگی

فرم ثبت درخواست