رضا دریانوش

رضا دریانوش

فیلم شناسی

جای خالی آقا یا خانم ب
جای خالی آقا یا خانم ب

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, صدابردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1388

خانه خلوت
خانه خلوت

تدوین, تصویربردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

آسیاب‌های بادی
آسیاب‌های بادی

تصویربردار

1385

افسون گران هزار ساله
افسون گران هزار ساله

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1382

خیمه شب بازی
خیمه شب بازی

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1382

مهتاب روی سکو
مهتاب روی سکو

تهیه کننده, فیلمنامه

1389