محمد بایسته

محمد بایسته

فیلم شناسی

1390

عصر آباد
عصر آباد

صدابردار, صداگذار, کارگردان , مدیر تولید, مسئول در آميختن صداها

1388