مجید بلون

مجید بلون

فیلم شناسی

سیراف
سیراف

نویسنده

1389

1388

1386

دربست اکباتان
دربست اکباتان

صدابردار

1395

نقش
نقش

برنامه ریز

1386