رویا مجدنیا

رویا مجدنیا

فیلم شناسی

اتاق نیمه تاریک‌،  پنجره نیمه روشن
اتاق نیمه تاریک‌، پنجره نیمه روشن

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1389