حسین مافی

حسین مافی

فیلم شناسی

ملک نامه
ملک نامه

صدابردار

1390

مطبخ معموره
مطبخ معموره

صدابردار

1389

آه آهن
آه آهن

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1394

حیران
حیران

صداگذار

1387

برکه
برکه

صداگذار

1388

تصادف
تصادف

صدابردار

1386

حضور
حضور

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

روی خط
روی خط

صداگذار

1386

35متری روی سطح آب
35متری روی سطح آب

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386