مهدی گنجی

مهدی گنجی

فیلم شناسی

رود تهی می‌شود
رود تهی می‌شود

تصویربردار

1390

بوم های سنگی
بوم های سنگی

تصویربردار

1387

من می‌خوام شاه بشم
من می‌خوام شاه بشم

تصویربردار, صدابردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1393

ساعت ها
ساعت ها

تدوین

1388

روی خط
روی خط

تدوین

1386