هامون بهرامی مقدم

هامون بهرامی مقدم

فیلم شناسی

کمال الملک
کمال الملک

تدوین, صداگذار

1391

مسیر بودن
مسیر بودن

نویسنده گفتار فيلم

1388

مروارید سیاه
مروارید سیاه

تدوین, تصویربردار, صدابردار

1393

قبل از طلوع
قبل از طلوع

تصویربردار

1385

پرنده آبی
پرنده آبی

تصویربردار

1396