مینا بزرگمهر

مینا بزرگمهر

فیلم شناسی

جنبل
جنبل

تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1395