آثار فولکلوریک کشورهای ترکمنستان،ازبکستان ، قرقیزستان، مغولستان وچین

آثار فولکلوریک کشورهای ترکمنستان،ازبکستان ، قرقیزستان، مغولستان وچین

فیلم شناسی

سفیر صلح
سفیر صلح

موسیقی انتخابی

1389