علیرضا قاسم خان

علیرضا قاسم خان

فیلم شناسی

نقاره
نقاره

تحقیق و پژوهش

1388

درخت سخنگو
درخت سخنگو

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1393

نواهای گمشده
نواهای گمشده

تهیه کننده, کارگردان

1386

استخوان
استخوان

تهیه کننده

1386

تکیه دولت
تکیه دولت

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400