بابک حیدری

بابک حیدری

فیلم شناسی

سکوت
سکوت

تدوین, صداگذار

1391

وقتی که من نبودم
وقتی که من نبودم

تدوین, صداگذار, مسئول در آميختن صداها, نویسنده گفتار فيلم

1393

علی نامه
علی نامه

تدوین

1394

1394

تومور
تومور

تدوین

1394

موج نو
موج نو

تدوین, صداگذار

1395

چامون
چامون

تدوین

1399

جمیله
جمیله

تدوین

1398

برقه
برقه

تدوین, تدوینگر صدا

1400