سیامک کاشف آذر

سیامک کاشف آذر

فیلم شناسی

دست‌های فیروزه‌ای
دست‌های فیروزه‌ای

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1391

پناهگاه
پناهگاه

تحقیق و پژوهش, نویسنده مستند نامه

13

دوربین فیلمبرداری
دوربین فیلمبرداری

فیلمنامه, کارگردان

1388

وصیت پدر
وصیت پدر

کارگردان

1385