رضا فرهمند

رضا فرهمند

فیلم شناسی

زنانی با گوشواره های باروتی
زنانی با گوشواره های باروتی

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, کارگردان

1397