وحید شمشیریان

وحید شمشیریان

فیلم شناسی

بازگشت زنگ‌ها
بازگشت زنگ‌ها

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید

1392

صد و سه روز
صد و سه روز

دستیار کارگردان

1394