داریوش غریب زاده

داریوش غریب زاده

فیلم شناسی

سکوت کوهستان
سکوت کوهستان

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, صدابردار, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1395