پناه بر خدا رضایی

پناه بر خدا رضایی

فیلم شناسی

نامیرا
نامیرا

تحقیق و پژوهش, کارگردان

1392

آستانه
آستانه

صدابردار

1391

خادم
خادم

صدابردار

1391

1391

کلام خدا
کلام خدا

تهیه کننده, کارگردان

1391

بانوی مبارز
بانوی مبارز

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1390

پنجاه و هفت
پنجاه و هفت

صدابردار

1388

شیر  صحرا
شیر صحرا

تهیه کننده, کارگردان

1388

صدای سکوت
صدای سکوت

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

چشم ها و دست ها
چشم ها و دست ها

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398

چراغی در مه
چراغی در مه

فیلمنامه, کارگردان

1386

عروس نینوا
عروس نینوا

تدوین, فیلمنامه, کارگردان

1386

پیرمرد وخط
پیرمرد وخط

تدوین, فیلمنامه, کارگردان

1385

وایو
وایو

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده مستند نامه

1398