فرشید آذری

فرشید آذری

فیلم شناسی

آستانه
آستانه

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1391

خادم
خادم

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1391

فرزند خرمشهر
فرزند خرمشهر

تصویربردار

1391

بانوی مبارز
بانوی مبارز

تصویربردار

1390

پنجاه و هفت
پنجاه و هفت

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1388

شیر  صحرا
شیر صحرا

تصویربردار

1388

چراغی در مه
چراغی در مه

دستیار کارگردان

1386

عروس نینوا
عروس نینوا

مدیر تولید

1386

نقش
نقش

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای, طراح صحنه و لباس, کارگردان

1386

پیرمرد وخط
پیرمرد وخط

مدیر تولید

1385

وایو
وایو

تصویربردار

1398