حسن سلیمانی

حسن سلیمانی

فیلم شناسی

قونقا
قونقا

صدابردار

1394

عروس نینوا
عروس نینوا

دستیار تصویر

1386

سولطان
سولطان

صدابردار

1399