بهزاد خداویسی

بهزاد خداویسی

فیلم شناسی

قله‌های شکسته
قله‌های شکسته

کارگردان

1382

ساکن خانه چوبی
ساکن خانه چوبی

بازیگران

1391

هفت خاطره
هفت خاطره

فیلمنامه, کارگردان

1385

سنگر روبرو
سنگر روبرو

بازیگران, مدیر تولید

1381