محمدرضا یوسفی

محمدرضا یوسفی

فیلم شناسی

بازار، از طهران تا تهران
بازار، از طهران تا تهران

تدوینگر صدا, صداگذار

1393

فریاد فشرده
فریاد فشرده

صدابردار

1385

1383

لبه پرتگاه
لبه پرتگاه

مسئول در آميختن صداها

1390

چراغی در مه
چراغی در مه

مسئول در آميختن صداها

1386

دانه‌های ریز برف
دانه‌های ریز برف

صدابردار, صداگذار

1383

پروانه ها بدرقه می کنند
پروانه ها بدرقه می کنند

مسئول در آميختن صداها

1380

سنگر روبرو
سنگر روبرو

صدابردار

1381