مسعود صفری

مسعود صفری

فیلم شناسی

همیشه گمشده‌ای هست
همیشه گمشده‌ای هست

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, تصویربردار, تهیه کننده, سرپرست انیماتورها, عروسک ساز, کارگردان , نویسنده

1399