نازیلا رجائیه

نازیلا رجائیه

فیلم شناسی

خانه صورتی
خانه صورتی

تدوین, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح لی اوت, کارگردان

1399