امیرحسین صادقی

امیرحسین صادقی

فیلم شناسی

مروارید سیاه
مروارید سیاه

صداگذار

1393

سیانور
سیانور

صدابردار, صداگذار

1388

روزگار بلور
روزگار بلور

صداگذار

1399