علی فردی

علی فردی

فیلم شناسی

امتحان
امتحان

دستیار کارگردان

1393

باران
باران

تصویربردار, کارگردان

1394

امتحان
امتحان

دستیار کارگردان

1393

باران
باران

برنامه ریز, تدوین, تصویربردار, طراح صحنه و لباس, فیلمنامه, کارگردان

1394