سالم صلواتی

سالم صلواتی

فیلم شناسی

با هم
با هم

تصویربردار

1389

رویای برفی
رویای برفی

آهنگساز, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, فیلمنامه, کارگردان

1388