محمد حمزه ای

محمد حمزه ای

فیلم شناسی

دور یا نزدیک
دور یا نزدیک

تهیه کننده, کارگردان

1392

مثل همیشه
مثل همیشه

فیلمنامه, کارگردان

1388

1394

طبق عادت همیشگی
طبق عادت همیشگی

کارگردان , مدیر تولید

1394