فرهاد مختاری

فرهاد مختاری

فیلم شناسی

گونه باخان
گونه باخان

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

مرغ‌ها تخم نمی‌گذارند
مرغ‌ها تخم نمی‌گذارند

فیلمنامه, کارگردان

1386