سید محمد مهدی حسینی

سید محمد مهدی حسینی

فیلم شناسی

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)
مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

انیماتورهای فریم‌های میانی, طراح استوری برد, طراح لی اوت, کارگردان , مسئول جلوه‌های ویژه

1382