سعادت رحیم زاده

سعادت رحیم زاده

فیلم شناسی

بی ابتدا
بی ابتدا

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح لی اوت, طراح یا نقاش, کارگردان , مجری طرح, مدیر تولید, مسئول رنگ آمیزی, نویسنده

1398