عباس جلالی یکتا

عباس جلالی یکتا

فیلم شناسی

پسر دریا
پسر دریا

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تدوین, تهیه کننده, صدا پیشگان, کارگردان , مجری طرح, مسئول تست مدادی, مسئول رنگ آمیزی

1397