مرضیه ابرار پایدار

مرضیه ابرار پایدار

فیلم شناسی

آدم خانگی
آدم خانگی

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, کارگردان , نویسنده

1395