روح الله سعادتمند

روح الله سعادتمند

فیلم شناسی

بادسر
بادسر

طراح زمینه ها, کارگردان , نویسنده

1395

شکل غیبت
شکل غیبت

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, دسیناتور, صداگذار, طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح شخصیت ها, مسئول کامپوزیت

1399