علی عزیزی

علی عزیزی

فیلم شناسی

پروانگی
پروانگی

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, تدوین, تهیه کننده, طراح زمینه ها, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, طراح یا نقاش, کارگردان , مجری طرح, مسئول رنگ آمیزی, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1395