حسین ضیایی

حسین ضیایی

فیلم شناسی

بیرون فنجان چای
بیرون فنجان چای

انیماتور فریم‌های کلیدی, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1385

آینه‌های روبرو
آینه‌های روبرو

مدیر تولید

1385

در سه ثانیه اتفاق افتاد
در سه ثانیه اتفاق افتاد

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده, طراح استوری برد, کارگردان , نویسنده

1382