رضا حائری

رضا حائری

فیلم شناسی

پرو آخر
پرو آخر

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1387

پسران سندباد
پسران سندباد

تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده

1395