هاجر مهرانی

هاجر مهرانی

فیلم شناسی

نمکی
نمکی

انیماتور, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح یا نقاش, کارگردان , مجری طرح, نویسنده

1390

داش آکل
داش آکل

تدوین, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, کارگردان , نویسنده

1395