کیانوش دالوند

کیانوش دالوند

فیلم شناسی

رستم و سهراب
رستم و سهراب

کارگردان

1391

روزی که حسنی مرد شد
روزی که حسنی مرد شد

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1383