سید محمود موسوی نژاد

سید محمود موسوی نژاد

فیلم شناسی

استرس کنکور
استرس کنکور

صداگذار

1392

خاله سوسکه
خاله سوسکه

صداگذار

1388

1387

تنهایی باد
تنهایی باد

صداگذار

1383

عزیز
عزیز

صداگذار

1387

چند گره دورتر
چند گره دورتر

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395