سارا نامجو

سارا نامجو

فیلم شناسی

جان و باران
جان و باران

تهیه کننده, کارگردان , مجری طرح, نویسنده

1391

صخره
صخره

تهیه کننده, کارگردان

1388

ستارگان زیر باران
ستارگان زیر باران

تدوین, تهیه کننده, طراح لی اوت, کارگردان , نویسنده

1399